შალვა თოიძე

შალვა თოიძე

q. Tbilisi, atenis q. #16, b. 56

832 25 11 35

mob.: 899 17 18 59

shako_toidze@mail.ru

განათლება:

  • 1986-1997 წწ.: #51-e saSualo skola

(Tbilisi, საქართველო);

 

  • 1997-2003 წწ.: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

saerTaSoriso samarTlisa da saerTaSoriso

urTierTobaTa fakulteti;

specialoba `saerTaSoriso samarTali~

(თბილისი, საქართველო)

სასწავლო კურსები:

 

1999 წ.: კომპიუტერის სასწავლო kursebi:

Windows, Word, Excel, Internet

(Tbilisi, saqarTvelo);

  • 2002-2003 წწ.: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა

ასოციაციის ერთწლიანი კურსი

შესავალი სამართალში და  სამართლის ისტორია.

(თბილისი, საქართველო);

  • 2005 წ.: საქართველოს პარლამენტის აპარატის მიერ

ორგანიზებული საერთაშორისო სამართლისა და

საქმიანი ეტიკეტის კურსები

(თბილისი, საქართველო)

სამუშაო გამოცდილება:

  • 2004-2006 წw.:  საქართველოს პარლამენტის

აპარატის მოწვეული სპეციალისტი.

(თბილისი, საქართველო)

უნარჩვევები:

  • კომუნიკაბელური;
  • შრომისმოყვარე;
  • რუსული ენა (კარგად);
  • ინგლისური ენა (კარგად)

 

Advertisements
  1. დატოვე კომენტარი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: