დიანა ტაბატაძე

CV

saxeli, gvari ტაბატაძე დიანა

dabadebis TariRi: 08.03.68

misamarTi: q.Tbilisi Caisubnis q.4

tel: 30 64 62. 877 75 50 04

Email: dikuna77@yahoo.com

ganaTleba თბილისის სახლემწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტი. სპეცილობით ეკონომკური ინპორმატიკა და მართვის ავტომატური სისტემები.

samuSao gamocdileba ბუნებთსარგებლობისა და გამაჯანსაღებელ მეურნეობათა მართვის ინსტიტუში საქმის მწარმოებლად, ფაკულტეტის მდივნად. თბილისის ხელოვნების მუზეუმში. მასთან არსებული საგამომცელო განყოფილებაში კომპიუტერზე ოპერატორად

kompiuteruli unar-Cvevebi –Windows,Ms Offise, internet, E-mail enebi Ø qarTuli mSobliuri Ø rusuli kargad Ø inglisuri saSualod

Advertisements
  1. დატოვე კომენტარი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: